Monday, April 14, 2008

Mari Belajar Bahasa Melayu

Glosari

Idea : Buah Fikiran

Komitmen : Melakukan sesuatu usaha secara yang bersungguh-sungguh serta tekun

Material : Kebendaan

Abstrak : Perkara yang kompleks serta sukar difahami

Logik : Munasabah

Emosi : Berkaitan perasaan seseorang

Biadap : Perlakuan yang kurang ajar

Altenatif : memilih pilihan yang lain

Dominasi : Penguasaan menyeluruh terhadap sesuatu perkara

Sensitif : Amat mudah terangsang, peka

Persepsi : Tafsiran atau pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara

Muhrim : mempunyai hubungan persaudaraan dalam Islam

Berkarisma : Berwibawa

Rasional : Mennggunakan logic akal dalam memperkatakan sesuatu

Releven : Bersangkutan

Farmasi : Pusat penjualan bahan perubatan

Psikologi : Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan

Kekang : Kesuntukan, tiada masa

Pancaroba : Penuh dengan cabaran

Akrab : Berkaitan dengan perhubungan, rapat

Egoistik : Perasaan ego atau mementingkan diri sendiri

Kredibiliti : Sifat yang boleh dipercayai, yakin terhadap sesuatu

Emosional : terlalu mengikut perasaan

Material : Kebendaan

Generasi : Keturunan

Aurat : Bahagian tubuh yang tidak boleh kelihatan

Ampuh : Kesaktian, kemujaraban

Klasifikasi : Penggolongan, penjenisan

Lucah : Hina, keji, sangat rendah

Kontemporari : Bersifat semasa, terkini, atau sentiasa segar dalam fikiran

Pediatrik : Berkaitan hal ehwal yang melibatkan kanak-kanak

Persepsi : Tafsiran, cara melihat atau memandang isu yang berlaku

Imaginatif : Berkaitan daya khayalan atau imaginasi seseorang

Konprehensif : lengkap dan sempurna

Agresif : ganas, aktif

Hero : watak yang diangkat menjadi peneraju utama dalam filem

Rock : irama muzik bernada keras yang didatangkan dari budaya barat

Ekstrem : Melampau, radikal

Sinonim : seringkali dikaitkan bersama-sama

Makruh : Perkara yang tidak wajar dilakukan tetapi tidak berdosa

Vandalisme : Merosakkan harta benda awam

Taklimat : Maklumat yang disampaikan

Komited : usaha yang bersungguh-sungguh

Kompetitif : Berdaya saing

Gedung : Rumah besar daripada batu, bangunan untuk pejabat atau tempat menyimpan barang

Optimum : Kedudukan terbaik atau paling menguntungkan

Perpaduan : Penggabungan atau penyatuan

Panduan : Pedoman, petunjuk, pimpinan atau sesuatu yang digunakan untuk rujukan

Praktis : Berdasarkan kepada sesuatu dipraktik, boleh dan mudah dilaksanakan

Wawasan : Pandangan jauh bagi mencapai matlamat penting sesebuah organisasi atau negara

Sistematik : Berasaskan atau menurut sistem

Reformasi : Perubahan atau pembaharuan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik

Norma : Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi

Lisan : Sesuatu yang disampaikan melalui mulut ke mulut

Spesifik : Khas, khusus atau tertentu

Menggembleng : Menyatukan atau memadukan tenaga untuk melakukan sesuatu

Perkhidmatan : Kerja (usaha, kemudahan) untuk kepentingan atau keperluan orang ramai

Prestasi : Hasil yang diperoleh atau pencapaian

Senario : Urutan peristiwa serta perkembangannya yang diramal berlaku

Memupuk : Menjadikan atau menyebbabkan subur dalam erti maju dan berkembang

Intelek : Kemampuan berfikir dan memahamiSekian buat masa ini, jika ada bahan pada masa akan datang, saya kemaskini lagi... terima kaih kerana sudi membaca

No comments: